Picture

Dobro došli u Weissenau

Klinički teren u Weissenau nalazi se na južnoj ivici grada Ravensburga i do njega može da se dođe sa autom kao i javnim sredstvima za prevoz.

Da bi Vam olakšali orijentaciju na velikom terenu, sastavili smo ovaj plan položaja. Pruža Vam pregled nad pojedinačnim zgradama i stanicama i navodi važna mesta za prvi kontakt. Put do različitih zgrada je označen na celom terenu.

Centrala za informacije

Kod pitanja molimo da se obratite centrali za informacije na ulazu, ista je otvorena celi dan. Centralu za informacije možete telefonski da dobijete na 0751 7601-0.

Naša ponuda u regiji

U okrugu Ravensburg i okrugu Bodenskog jezera ZfP Südwürttemberg raspolaže sa uvezanom mrežom za zbrinjavanje i omogućava brojnim ljudima lečenje i negu u blizini mesta stanovanja. Raspodelom stanica, dnevnih klinika, psihijatrijskih institucionalnih ambulanti, domova i stambenih grupa na lokacije Wangen, Ravensburg, Friedrichshafen, Überlingen i Aulendorf, pacijenti su pošteđeni dugih vožnji, zbrinjavanje na licu mesta se osetno poboljšava. Ambulantna psihijatrijska služba pruža u okolini Ravensburga lečenje u kućnom okruženju. Saradnja u opštinskim psihijatrijskim udruženjima i sa mnogobrojnim partnerima dodatno proširuje ponudu za lečenje i negu u regiji.